Zou het niet fantastisch zijn uw eigen golfswing eens terug te zien om te zien wat er allemaal goed en minder goed gaat. Zo kunt U uw golfslag kunnen verbeteren met als resultaat: verder en rechter slaan.                De TeeCam ® biedt u die mogelijkheid voor direct herhalen.              Door een camera wordt u golfswing opgenomen en na 8 seconden automatisch weergegeven op een monitor zodat de swing bekeken kan worden. Ook kan de swing direct na de slag in detail geanalyseerd worden.

See your own swing !!!
TeeCam

Zien is geloven. Al jaren gebruiken professionele golfers video systemen om hun swing te verbeteren. Maar voor ons bestond er niets tussen de  spiegel van de driving range en het video systeem van onze professional. Daarom is er nu de TeeCam  ® .  Een ieder kan nu - met of zonder de professional - zijn of haar eigen swing zien, analyseren en verbeteren.

Kortom, uw handicap vliegt omlaag!!!!